Svět v noci nebo za šera… Města, budovy, zástavba, stavební celky, detaily v nich…. půvab se skrývá ve všem.